Millisest olukorrast võib olla tingitud väikeste lõhede tekkimine kattespooni toote kasutamise ajal?

Vali õige vastus sobival nupul klõpsates.