Avalikud ülesanded

ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
5672 ÜL 1 Tisler
5674 ÜL 2 Tisler
5675 ÜL 3 Tisler
5676 ÜL 4 Tisler
5678 ÜL 5 Tisler
5679 ÜL 6 Tisler
5680 ÜL 7 Tisler
5701 ÜL 9 Tisler
5702 ÜL 10 Tisler
7960 ÜL 13* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7961 ÜL 14* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7962 ÜL 15* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7963 ÜL 16* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7964 ÜL 17* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7965 ÜL 18* Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7966 ÜL 19* Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7967 ÜL 20* Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7968 ÜL 21* Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7969 ÜL 22* Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7970 ÜL 23 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused