ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7718 NÄIDIS 7 Keevitaja
7719 NÄIDIS 8 Keevitaja
7720 NÄIDIS 9 Keevitaja
7721 NÄIDIS 10 Keevitaja
7960 ÜL 13* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7961 ÜL 14* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7962 ÜL 15* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7963 ÜL 16* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7964 ÜL 17* Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7965 ÜL 18* Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7966 ÜL 19* Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7967 ÜL 20* Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7968 ÜL 21* Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7969 ÜL 22* Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7970 ÜL 23 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7971 ÜL 24 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7972 ÜL 25 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7973 ÜL 26 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7974 ÜL 27 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

7975 ÜL 28 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused