ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7978 ÜL 31 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7979 ÜL 32 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7980 ÜL 33 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7981 ÜL 34 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7982 ÜL 35 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7983 ÜL 36 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

7984 ÜL 37 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

7985 ÜL 38 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7986 ÜL 39 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7987 ÜL 40 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7988 ÜL 41 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7989 ÜL 42 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7990 ÜL 43 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7991 ÜL 44 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7992 ÜL 45 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7993 ÜL 46 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7994 ÜL 47 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7995 ÜL 48 Tisler
Kvaliteedinõuded mööblile

7996 ÜL 49 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele

7997 ÜL 50 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele