ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8036 ÜL 89 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8037 ÜL 90 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8038 ÜL 91 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8039 ÜL 92 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8040 ÜL 93 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8041 ÜL 94 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8042 ÜL 95 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8043 ÜL 96 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8044 ÜL 97 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8045 ÜL 98 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8046 ÜL 99 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8047 ÜL 100 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8048 ÜL 101 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8049 ÜL 102 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8050 ÜL 103 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8051 ÜL 104 Tisler
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

8052 ÜL 105 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele

8053 ÜL 106 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele

8054 ÜL 107 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8055 ÜL 108 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine