ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8104 ÜL 157 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8105 ÜL 158 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8106 ÜL 159 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8107 ÜL 160 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8108 ÜL 161 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8109 ÜL 162 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8110 ÜL 163 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8111 ÜL 164 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8112 ÜL 165 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8113 ÜL 166 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8114 ÜL 167 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele

8115 ÜL 168 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele

8116 ÜL 169 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8117 ÜL 170 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8118 ÜL 171 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8119 ÜL 172 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8120 ÜL 173 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8121 ÜL 174 (tekstülesanne 5) Tisler
8122 ÜL 175 (tekstülesanne 6) Tisler
8123 ÜL 176 (tekstülesanne 7) Tisler