ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8118 ÜL 171 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8119 ÜL 172 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8120 ÜL 173 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8121 ÜL 174 (tekstülesanne 5) Tisler
8122 ÜL 175 (tekstülesanne 6) Tisler
8123 ÜL 176 (tekstülesanne 7) Tisler