ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8118 ÜL 171 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8119 ÜL 172 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8120 ÜL 173 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8121 ÜL 174 (tekstülesanne 5) Tisler
8122 ÜL 175 (tekstülesanne 6) Tisler
8123 ÜL 176 (tekstülesanne 7) Tisler
8549 ÜL 32 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator
8551 ÜL 34 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator
8553 ÜL 36 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator
8555 ÜL 38 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator
8557 ÜL 40 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator