ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6842 ÜL 19* Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6843 ÜL 20* Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6844 ÜL 21* Puidupingioperaator
Enamkasutatavad puit- ja plaatmaterjalid

6845 ÜL 22* Puidupingioperaator
Enamkasutatavad puit- ja plaatmaterjalid

6846 ÜL 23* Puidupingioperaator
Enamkasutatavad puit- ja plaatmaterjalid

6847 ÜL 24* Puidupingioperaator
Kvaliteedinõuded puittoodetele

6848 ÜL 25* Puidupingioperaator
Joonised ja eskiisid

6878 ÜL 26 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6879 ÜL 27 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6880 ÜL 28 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6881 ÜL 29 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6882 ÜL 30 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6883 ÜL 31 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6884 ÜL 32 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6885 ÜL 33 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6886 ÜL 34 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6887 ÜL 35 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6888 ÜL 36 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6889 ÜL 37 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6890 ÜL 38 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused