ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
6891 ÜL 39 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6892 ÜL 40 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6893 ÜL 41 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6894 ÜL 42 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6896 ÜL 43 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6897 ÜL 44 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6898 ÜL 45 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6899 ÜL 46 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6900 ÜL 47 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6901 ÜL 48 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6902 ÜL 49 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6903 ÜL 50 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6904 ÜL 51 Puidupingioperaator
Puiduliigid, Puidurikked, Puidu omadused

6905 ÜL 52 Puidupingioperaator
Enamkasutatavad puit- ja plaatmaterjalid

6906 ÜL 53 Puidupingioperaator
Enamkasutatavad puit- ja plaatmaterjalid

6907 ÜL 54 Puidupingioperaator
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

6908 ÜL 55 Puidupingioperaator
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

6909 ÜL 56 Puidupingioperaator
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

6910 ÜL 57 Puidupingioperaator
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele

6911 ÜL 58 Puidupingioperaator
Kvaliteedinõuded saematerjalidele ja puidust plaatmaterjalidele