ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
7500 ÜL 30 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator
7504 ÜL 120 Puidupingioperaator
Enamkasutatavad puit- ja plaatmaterjalid

7505 ÜL 121 Puidupingioperaator
Enamkasutatavad puit- ja plaatmaterjalid

7507 ÜL 123 Puidupingioperaator
Tehnoloogia ja töötlemine

7508 ÜL 124 Puidupingioperaator
Tehnoloogia ja töötlemine

7509 ÜL 125 Puidupingioperaator
Tehnoloogia ja töötlemine

7510 ÜL 126 Puidupingioperaator
Tehnoloogia ja töötlemine

7511 ÜL 127 Puidupingioperaator
Tehnoloogia ja töötlemine

7512 ÜL 128 Puidupingioperaator
Tehnoloogia ja töötlemine

7513 ÜL 129 Puidupingioperaator
Tehnoloogia ja töötlemine

7515 ÜL 131 Puidupingioperaator
Tööohutus

7517 ÜL 133 Puidupingioperaator
Joonised ja eskiisid

7518 ÜL 134 Puidupingioperaator
Joonised ja eskiisid

7519 ÜL 135 Puidupingioperaator
Joonised ja eskiisid

7712 NÄIDIS 1 Keevitaja
7713 NÄIDIS 2 Keevitaja
7714 NÄIDIS 3 Keevitaja
7715 NÄIDIS 4 Keevitaja
7716 NÄIDIS 5 Keevitaja
7717 NÄIDIS 6 Keevitaja