ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8080 ÜL 133 Tisler
Tööohutus

8081 ÜL 134 Tisler
Joonised ja eskiisid

8082 ÜL 135 Tisler
Joonised ja eskiisid

8083 ÜL 136 Tisler
Joonised ja eskiisid

8084 ÜL 137 Tisler
Joonised ja eskiisid

8085 ÜL 138 Tisler
Joonised ja eskiisid

8086 ÜL 139 Tisler
Joonised ja eskiisid

8087 ÜL 140 Tisler
Joonised ja eskiisid

8088 ÜL 141 Tisler
Joonised ja eskiisid

8089 ÜL 142 Tisler
Joonised ja eskiisid

8090 ÜL 143 Tisler
Joonised ja eskiisid

8091 ÜL 144 Tisler
Joonised ja eskiisid

8092 ÜL 145 Tisler
Joonised ja eskiisid

8093 ÜL 146 Tisler
Joonised ja eskiisid

8094 ÜL 147 (tekstülesanne 1) Tisler
8095 ÜL 148 (tekstülesanne 2) Tisler
8096 ÜL 149 (tekstülesanne 3) Tisler
8097 ÜL 150 (tekstülesanne 4) Tisler
8098 ÜL 151 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8099 ÜL 152 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused