ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
8100 ÜL 153 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8101 ÜL 154 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8102 ÜL 155 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8103 ÜL 156 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8104 ÜL 157 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8105 ÜL 158 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8106 ÜL 159 Tisler
Enamkasutatavad puit-ja plaatmaterjalid

8107 ÜL 160 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8108 ÜL 161 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8109 ÜL 162 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8110 ÜL 163 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8111 ÜL 164 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8112 ÜL 165 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8113 ÜL 166 Tisler
Tehnoloogia ja töötlemine

8114 ÜL 167 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele

8115 ÜL 168 Tisler
Kvaliteedinõuded puittoodetele

8116 ÜL 169 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8117 ÜL 170 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8118 ÜL 171 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused

8119 ÜL 172 Tisler
Puiduliigid, puidurikked, puidu omadused